Tôi đồng ý với điều khoản NPH.
 • Ghi nhớ tài khoản
  Đăng ký
  • Hotline : 0466 838 530
  • Thời gian: 8h-20h (trừ Chủ nhật)
  • Yahoo:
  • Gửi hỗ trọ: SUPPORT

  Trận Hình

 • Đăng bởi: AdminNgày đăng: 2016-02-03
 • Trận Hình

   Chiến hữu mang theo nhiều nhất là 10 người.

   Một trận hình nhiều nhất có thể có 5 người ra trận.

   Trận vị phân thành: Phong, Hỏa, Thổ, Thủy, Linh. Mỗi trận vị phân thành những thuộc tính tương ứng: Tốc độ, tấn công, phòng thủ, ngâm xướng, sinh mệnh.

   Trận hình có thể thông qua "Sở nghiên cứu ma pháp" nâng cấp thuộc tính trận vị

   

  -----------------------------------------------

  No login HDSD