Tôi đồng ý với điều khoản NPH.
 • Ghi nhớ tài khoản
  Đăng ký
  • Hotline : 0466 838 530
  • Thời gian: 8h-20h (trừ Chủ nhật)
  • Yahoo:
  • Gửi hỗ trọ: SUPPORT

  Sự Kiện Đua Top Server CANA

 • Đăng bởi: AdminNgày đăng: 2018-03-15
 • Thời gian: 10h ngày 16/3/2018 - 23h30 ngày 1/04/2018
  Giới hạn: server: Cana
  Căn cứ vào BXH của Server vào 23h30 ngày 1/04/2018 BQT sẽ công bố giải thưởng bao gồm:
  Top Đấu trường
  + Hạng 1: Erza (SS) + 15.000 vàng +5 gói đá cấp 8 + 50 tai nghe của Laxus
  + Hạng 2: Erza (S) +10.000 vàng + 3 gói đá cấp 8 + 30 tai nghe của Laxus
  + Hạng 3: 8.000 vàng + 2 gói đá cấp 8 + 15 tai nghe của Laxus
  + Hạng 4: 5000 vàng + 1 gói đá cấp 8
  + Hạng 5 – 10: 3.500 vàng + 5 gói đá cấp 5
  Top lực chiến:
  + Hạng 1: 500.000 xu + 8.000 vàng + Long chi nộ + (30CD Gajell)+5 gói đá cấp 8
  + Hạng 2: 400.000 xu + 5.000 vàng + (20CD Gajell) + 3 gói đá cấp 8
  + Hạng 3: 300.000 xu + 4000 vàng + (10CD Gajell) + 2 gói đá cấp 8
  + Hạng 4: 200.000 xu + 3000 vàng + 1 gói đá cấp 8
  + Hạng 5 - 10: 100.000 xu + 2500 vàng (và gói đá cấp 5 cho vị trí từ 5-10)
  Top cấp độ:
  + Hạng 1: 500.000 xu + 10.000 vàng +(30CD Gajell) 5 gói đá cấp 6
  + Hạng 2: 350.000 xu + 8000 vàng + (20CD Gajell) + 3 gói đá cấp 6
  + Hạng 3: 200.000 xu + 6000 vàng + (10CD Gajell) + 2 gói đá cấp 6
  + Hạng 4: 100.000 xu + 5000 vàng + 1 gói đá cấp 6
  + Hạng 5 – 10: 100.000 xu + 3500 vàng (gói đá cấp 4 cho vị trí 5-10)
  Top Tài Phú:
  + Hạng 1: 8000 vàng +
  + Hạng 2: 250.000 xu + 6000 vàng
  + Hạng 3: 150.000 xu + 5000 vàng
  + Hạng 4: 100.000 xu + 3500 vàng
  + Hạng 5 – 10: 100.000 xu + 2000 vàng

   

  No login HDSD