Tôi đồng ý với điều khoản NPH.
 • Ghi nhớ tài khoản
  Đăng ký
  • Hotline : 0466 838 530
  • Thời gian: 8h-20h (trừ Chủ nhật)
  • Yahoo:
  • Gửi hỗ trọ: SUPPORT

  Cây Bảy Màu

 • Đăng bởi: AdminNgày đăng: 2016-02-03
 • Cây Bảy Màu

  Nâng cấp Cây Bảy Màu: 

   _ Mỗi ngày tưới nước 3 lần. Bạn bè có thể tưới nước giúp bạn.

   _ Mỗi ngày bạn có thể tưới nước giúp bạn bè 1 lần/người.

   _ Tưới nước có thể tăng thêm giá trị sinh trưởng của cây 7 màu, dựa theo giá trị sinh trưởng mà cây 7 màu sẽ được nâng cấp. Giới hạn cấp bậc của cây 7 màu là cấp bậc của nhân vật chính.

  Cây Rung Tiền Bảy Màu:

   _ Tiêu hao Vàng để rung tiền, cấp bậc của cây 7 màu sẽ quyết định giá trị bạc đạt được khi rung tiền.

  Số lần rung tiền:

   _ Số lần rung tiền của cây 7 màu dựa theo cấp bậc VIP của người chơi. Cấp VIP càng cao thì số lần rung tiền càng nhiều.

   

  http://hoiphapsu2.com/upload/files/2013/11/26/2/1/749159005_c%C3%A2y%207%20m%C3%A0u.png

  -----------------------------------------------

   

  No login HDSD